| Print side |

Forside | Introduktion | Politik | Aktiviteter | Idrætter | Stævner | Kalender | Kontakt | Links

Foto

 

Hvordan skal idrætterne i Parasport Danmark organiseres?

Opdateret d. 03-05-2018

Parasport Danmark har igangsat en debat om den fremtidige organisering af idrætterne, der er udfordret af nye tendenser i parasporten.

 

Parasportens samarbejde med almenidrætten og øvrige specialforbund intensiveres i disse år, og næsten alle nye klubber i Parasport Danmark er almene idrætsforeninger. Samtidig har en række af Parasport Danmarks idrætsudvalg udfordringer ift. valg af udvalgsmedlemmer og løsning af opgaver, og dertil kommer, at mange idrætsudvalg oplever en uklar kontakt til resten af forbundet.

 

Derfor har bestyrelsen i samarbejde med bredde- og eliteudvalg besluttet at igangsætte en debat med idrætsudvalg og andre relevante personer. Denne debat skal føre til, at organiseringen af idrætterne i Parasport Danmark bedre imødekommer ovenstående udfordringer.

 

Som udgangspunkt for debatten har et udvalg under bestyrelsen lavet en skitse til et 'Regulativ for idrætsudvalg', som du kan se herunder. Så læs det gerne igennem og kom med dine synspunkter i debatgruppen på Facebook.

 

Du kan også deltage i debatten på to planlagte debatmøder

Debatmøde i Vejle den 6. juni kl. 18 – 21

DGI-Huset, Willy Sørensens Plads 5

 

Debatmøde i Brøndby den 7. juni kl. 18 – 21

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

 

Tilmelding til møderne senest den 22. maj via dette link: https://form.jotformeu.com/mfh/dialogmoede2018

 

På Frivillighedsforsamlingen den 31. august – 1. september i Vejen vil debatten bliver opsummeret og konklusionerne vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelsen.

 

Skitse til ”Regulativ for idrætsudvalg”

Idrætter i Parasport Danmark er som udgangspunkt organiseret i idrætsudvalg.

 

Idrætsudvalg

For at en idræt får ”idrætsudvalgsstatus” skal min. 20 idrætsudøvere fordelt på min. 5 foreninger og have deltaget i Parasport Danmarks idrætsaktiviteter. Dette skal dokumenteres ved stævneresultater eller lign. og ligeledes afspejles i CFR (Central ForeningsRegister).

Desuden kan bestyrelsen tildele idrætter ”idrætsudvalgsstatus”, hvis der foreligger en partnerskabsaftale for idrætten med et DIF-specialforbund eller lign.

Bestyrelsen (alternativt repræsentantskabet) beslutter hvert andet år, hvilke idrætter, der skal have idrætsudvalgsstatus. Bestyrelsen udpeger 1-3 medlemmer heraf en formand/idrætsansvarlig efter forslag fra foreninger med den pågældende idræt.

Idrætsudvalget kan udpege andre til at indgå i udvalget – f.eks. til at løse specifikke opgaver.

Idrætsudvalgets formand/medlemmer kan tilbydes en honorering i form af skattefri godtgørelser (pt. op til kr. 5.700 årligt) – honoreringen fastsættes af bestyrelsen under hensyn til idrættens udbredelse og størrelse samt opgaverne i udvalget.

Der afholdes årlige dialogmøder med de foreninger, som har idrætten på programmet – møderne indkaldes af idrætsudvalgets formand.

Alle idrætsudvalg får tildelt en kontaktperson (ansat), som skal være udvalgets primære ”indgang” til Parasport Danmarks administration.

 

Små idrætter

Idrætskoordinator

Til idrætter, som ikke modsvarer krav til at få ”idrætsudvalgsstatus” og som primært er organiseret i Parasport Danmark, udpeges en idrætskoordinator af bestyrelsen efter indstilling fra de foreninger, som udbyder den pågældende idræt.

 

Idrætskontaktperson

Til idrætter, som ikke modsvarer krav til at få ”idrætsudvalgsstatus” og som primært er organiseret i et DIF-specialforbund eller i en anden organisation, kan bestyrelsen udpege at en idrætskontaktperson. Denne kan være en ansat.

 

Nærmere information

Breddechef Søren Jul Kristensen, sjk@parasport.dk, tlf. 2030 6088


Seneste Nyheder

DM i rekruttering
Nyt fodboldsamarbejde skal sikre flere tilbud til personer med handicap
Special Olympics-fællestræner blev Årets Energibundt
Læs John Peterssons julehilsen til medlemmer og frivillige i parasporten
Trænertalent hædret for sin indsats i parasvømning
 

Special Olympics Topsponsor

Det Faglige Hus

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Genveje

Følg os på facebook